POLU BLINDIRANA VRATA

Polu blindirana vrata, su vrata koja u osnovi imaju štok od čeličnog profilisanog lima koji se koristi u izradi blindiranih vrata, krilo vrata može biti kataloski model, po svojoj nameni koriste se kao ulazna vrata a u zavisnosti od tehničkog zahteva, izradjuju se u debljinama od 55 do 100 mm.

Svi tipovi vrata koje proizvodimo poseduju garanciju u trajanju od 10 godina.

Garancija se odnosi na sama vrata i sve uključene delove kao što su: krilo vrata, štok vrata, pervajzi i kompletni okovi.

GARANTNI LIST
UNIKATENTERIJER DOO